לפעילות עד הבית לחצו כאן!

חיפוש באתר

נהלי רישום

 בס"ד

 

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ונאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום והתשלומים הבאים :

 

שעות פעילות המזכירות במתנ"סים  ימים א – ה'

בין השעות: 8:00 – 12:00  ואחה"צ : 15:30 – 19:00

 

שנת הפעילות במתנ"סים  מתקיימת בין ספטמבר ליוני כולל, למעט ערבי חג, חג, חול המועד ובכפוף ללוח החופשות שפורסם .

 

א' - כללי :

פתיחת וסגירת חוגים מותנית במספר המשתתפים.

הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.

במקרה של ביטול חוג משיקולי המתנ"ס יוחזר הכסף במלואו לנרשם.

במקרה של ביטול חוג ע"י המתנ"ס במהלך השנה יוחזר החלק היחסי של התשלום.

המתנ"ס אחראי על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשם המשתתף בלבד.

ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או נעדר ללא סיבה מוצדקת ע"פ שיקולה.

הרישום לחוגים הינו על בסיס  כל המקדים להרשם  זוכה.

במקרה של תלונה או אחר לגבי חוג או תפקוד המדריך ניתן לפנות בכתב (בטופס מיוחד הקיים במזכירות) לא יאוחר מ-14 יום מהתאריך המדובר.

מחירי החוגים מחושבים ע"פ עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילויות, כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות החג.

ניתן לבצע הרשמה במזכירות המתנ"ס או באתר האינטרנט: www.matnaslod.co.il .שימו לב: הליך הרישום באתר האינטרנט יושלם סופית לאחר קבלת הודעה מהמזכירות

 

 

ב' -  הנחות לנהלי רישום

הנחה לשני במשפחה  - 5%, הנחה לשלישי במשפחה -  10%, הנחה לרביעי במשפחה ואילך 15% .

גמלאי יהיה זכאי להנחה של 10% עבור השתתפותו האישית בחוג.

המעוניינים לקבל הנחות נוספות רשאים ניתן לפנות לוועדת הנחות על ידי מילוי טופס בקשה עד לתאריך 30.9.16 ולהגישו בצירוף כל האישורים הנדרשים.

 

ג'  - חיסורים

התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.

אנו מתחייבים למינימום של 32  מפגשים בשנה לחוג שבועי שהחל בספטמבר והסתיים ביוני  או 64  מפגשים לחוג  דו שבועי.

החופשות בחגים ובמועדים בהם לא מתקיימת פעילות (כמפורט בלוח החופשות) נכללות בעלות החוג.

אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר לימוד.

 

ד'  - תנאי תשלום

ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

התשלומים לחוגים יעשו באמצעות המחאות, הוראת קבע, כרטיס אשראי או במזומן מראש לכל שנת הפעילות.

משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של שבעה ימים.

משפחה החייבת כספים למתנ"ס, לא תורשה להשתתף בפעילות המתנ"ס עד לסילוק החוב.

עבור המחאה שחזר יחוייב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 40 ₪.

 

ה'  - ביטול השתתפות.

בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול במזכירות המתנ"ס.

לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.

ביטול חוג מחייב בתשלום מלא של אותו החודש הלועזי. הילד זכאי להשתתף עד סוף החודש.

בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה עד ה-30.03.17 בלבד.

 

לאחר התאריך הנ"ל יחוייב הכסף במלואו לנרשם.

אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד 24 שעות לפני מועד השיעור וזאת רק עקב סיבות רפואיות ובצירוף אישור מחלה.

  

כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד בלבד  לפני ביצוע הרישום. במידה והחליט להרשם, יחויב באופן מלא הכולל את שיעור הנסיון.

 

שימו לב! ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה.

יש להגיע למתנ"ס ולמלא טפסים חדשים, או לשלוח טפסים חדשים באימייל או בפקס ולאשר טלפונית את קבלתם במזכירות המתנ"ס.

צרו קשר:
  • תפוח רשת המתנ"סים המתחדשת לוד
  • קפלן 2
  • לוד
  • 0732085900
  • פקס: 08-9153345
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat